Apie mus

Mintis įkurti naują klubą Lietuvoje kirbėjo kelis mėnesius. Ji pagaliau materializavosi ir 4 ne tik atsakingi ir iniciatyvūs, bet ir didelę patirtį tiek kačių klubo valdymo, tiek veisimo srityse turintys žmonės 2017 metų kovo 27 dieną įkūrė asociaciją "Belamuro katės". Palaikomi kitų veisėjų, įkūrėjai sieks šviesti visuomenę felinologijos klausimais bei vienyti bendraminčius.

2017-04-19 Asociacija priimta į patronažinius WCF narius. Asociacija yra patronuojama WCF prezidentės ponios Anneliese
Hackmann klubo Deutsche Edelkatze e.V.

 

Asociacijos veiklos tikslai:

• formuoti felinologinę kultūrą Lietuvoje;

• siekti, kad būtų veisiamos fiziškai ir psichiškai sveikos katės, atitinkančios veislės standarto reikalavimus;

• skatinti nesavanaudišką keitimąsi felinologine informacija tarp narių;

• populiarinti ir skatinti veislinių kačių paplitimą ir kačių gerovės idėjas šalyje;

• vienyti felinologijos mėgėjus ir specialistus.

 

Asociacijos uždaviniai:

• koordinuoti savo narių, felinologijos mėgėjų ir specialistų veiklą;

• siekti kuo palankesnių sąlygų felinologijos vystymui;

• atstovauti narių interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

• teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams;

• skleisti informaciją apie Asociacijos ir jos narių veiklą;

• plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis susijusią veiklą.

 

Asociacija, įgyvendindama įstatuose numatytus savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:

• kačių veisimo taisyklių nustatymas;

• dokumentų, patvirtinančių veislyno registraciją, kačiukų kilmės dokumentų, titulų sertifikatų išdavimas;

• narių konsultavimas felinologijos klausimais;

• felinologinių renginių organizavimas Lietuvos Respublikoje

• informacinės medžiagos, bukletų, žurnalų, susijusių su Asociacijos veikla, rengimas ir platinimas;

• ryšio su visuomene palaikymas savo ir savo narių vardu.