Paslaugų kainos

 

Narystė:     
Stojamasis mokestis vienkartinis 20 €
Narystės mokestis metinis 15 €
Katės registracijos mokestis vienkartinis 5 €
  jei aktuojant vadą nurodoma, kad kačiukas lieka veislyne, iš naujo katės registruoti nereikia 0 €
     
Paslaugos Asociacijos nariams:     
Kačiuko kilmės dokumentas
1 dokumento kaina
Kilmės dokumento informacijos keitimui galioja tokie pat įkainiai kaip ir išduodant naują dokumentą
10 €
Kačiuko kilmės dokumentas išduodami skubos tvarka per 5 darbo dienas 15 €
Kilmės dokumento dublikatas   3 €
Titulo sertifikatas išskyrus Pasaulio Čempiono / Premioro 5 €
Pasaulio Čempiono /  Premioro titulo sertifikatas   20 €
Veislyno registracija WCF sistemoje   30 €
Specialus vienkartinis leidimas kergimui   50 €

Savininkystės teisės perleidimo pažyma

angl. Transfer 2 €
     
Paslaugos ne Asociacijos nariams:    
Titulo sertifikatas išskyrus Pasaulio Čempiono / Premioro 8 €
Pasaulio Čempiono /  Premioro titulo sertifikatas   30 €
Veislyno registracija WCF sistemoje   50 €
     
Dokumentų siuntimas paštu:    
Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 10 A4 lapų 2 €
Lietuvos Respublikos teritorijoje daugiau kaip 10 A4 lapų 3 €
už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų   5 €


Mokestis už Asociacijos organizuojamas parodas nustatomas atskirai kiekvienai parodai.

Visi dokumentai pagal nurodytą kainininką išduodami elektronine forma, norint gauti popierinį variantą už kiekvieną dokumentą reikia sumokėti po 2€ 


Rekvizitai pavedimams:

Gavėjas:  Asociacija “Belamuro katės”
Gavėjo kodas: 304492908
Gavėjo bankas:  Swedbank, AB
Atsisk. Sąsk. Nr.: LT367300010151607692