Narystė

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

Norint tapti nariu, reikia:

• susipažinti su asociacijos įstatais;

• susipažinti su veisimo ir kitomis vidaus taisyklėmis;

• susipažinti su paslaugų įkainiais;

• užpildyti narystės paraiškos formą;

• Asociacijos Prezidentui patvirtinus narystę, per 3 d.d. sumokėti stojamąjį ir metinį mokesčius ir atsiųsti mokėjimą patvirtinantį dokumentą;

• užpildyti katės registracijos paraišką (jei katė bus veisiama/dalyvaus parodose).