Taisyklės

 1. Oficialus el. paštas konkurso klausimais – konkursas@belamur.lt
 2. Konkurso balai skaičiuojami tik už 2018 metų WCF sistemos parodų įvertinimus.
 3. Taškų skaičiavimo sistema sudaryta principu, jog didesnis parodų kiekis sudaro pranašumą konkurse, nes Asociacija siekia skatinti narius dalyvauti parodose, išiminėti titulų sertifikatus, sekti savo išveistų gyvūnų parodų rezultatus ir skatinti dalyvauti parodose kates, parduotas namams (ne veisimui).
 4. Kiekvienas narys privalo el. paštu konkursas@belamur.lt informuoti klubą apie ketinimą dalyvauti konkurse. Į konkursą įtraukiamos visos Asociacijoje registruotos nario katės ir nario veislynas.
 5. Konkurso dalyvis, išreikšdamas norą dalyvauti geriausių kačių konkurse, įsipareigoja pateikti (tik tuo atveju, jei patenka į geriausiųjų penketuką) organizatoriams profesionalią, aukštos rezoliucijos, horizontalaus formato katės nuotrauką ir veislyno reklamos maketą, atitinkantį Asociacijos reikalavimus (teirautis el. paštu info@belamur.lt). Nuotraukos fono spalva turi būti balta, juoda arba pastelinė (pvz.: smėlio spalvos, šviesiai pilka, šviesiai rožinė). Asociacija turi teisę juos naudoti savo reikmėms (reklamoms, leidiniams ir pan.).

GERIAUSIŲ KAČIŲ KONKURSO DALYVIAI

 1.  Konkurse gali dalyvauti tik Asociacijoje registruotos narių katės. Kačių registracija vyksta naudojantis internetine paraiškos forma, esančia Asociacijos svetainėje www.belamur.lt.
 2. Konkursiniai balai skaičiuojami nuo tada, kai katė įregistruota Asociacijoje (nepaisant jos amžiaus), t.y. konkurse skaičiuojami tik tie parodų įvertinimai, kurie buvo gauti po katės registracijos Asociacijoje datos. 
 3. Geriausių kačių konkurse gali dalyvauti tik tie gyvūnai, kuriems Asociacija išdavė bent vieną titulo sertifikatą (negalioja gyvūnams, įgijusiems WCH/WPR titulus iki įstojimo į Asociaciją datos). (Balai skaičiuojami visą konkurso laikotarpį, bet konkurso rezultatuose gyvūnas atsiras tik po titulo sertifikato išdavimo.)

GERIAUSIO VEISLYNO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti tik Asociacijos narių veislynai, registruoti Pasaulinėje Kačių Federacijoje (WCF), kai veisėjai yra Asociacijos nariai ne trumpiau nei 6 mėn. konkurso galutinių rezultatų paskelbimo dienai. Veislynų sąrašas teikiamas Asociacijos intenetinėje svetainėje www.belamur.lt.
 2. Geriausio veislyno vardui laimėti priimami įvertinimai tik tų kačių, kurios tenkina žemiau išvardintas sąlygas:
              a. katės turi būti išveistos veislyne (priimami įvertinimai registruotų ir neregistruotų Asociacijoje kačių);
              b. kačių kilmės dokumentai išduoti Asociacijoje „Belamuro katės“. Šis reikalavimas negalioja, jei katė gimė iki veisėjo narystės dienos Asociacijoje1.
        1 B punkto paaiškinimas: į konkursą neįtraukiami parodų įvertinimai tų kačiukų, kuriems nariai (po įstojimo į Asociaciją dienos) dokumentus išiminėja kituose klubuose.
 1. Konkursiniai balai skaičiuojami nuo tada, kai veisėjas tapo Asociacijos nariu, t.y. konkurse skaičiuojami tik tie parodų įvertinimai, kurie buvo gauti po narystės Asociacijoje patvirtinimo dienos. 
 2. Geriausių veislynų konkurse gali dalyvauti tik tie veislynai, kurie per konkurso laikotarpį išėmė kilmės dokumentus Asociacijoje bent 1 vadai.  (Balai skaičiuojami visą konkurso laikotarpį, bet konkurso rezultatuose veislynas atsiras tik po kilmės dokumentų išdavimo.)

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Asociacijos „Belamuro katės“ parodų rezultatai ir išduoti titulų sertifikatai bus panaudoti konkurso balui skaičiuoti automatiškai, jų siųsti nereikia.
 2. Už kitų parodų įvertinimus atsako patys nariai. Šios paraiškos, konkursiniam balui skaičiuoti, teikiamos pildant konkurso paraiškos formą internetinėje svetainėje www.belamur.lt.
 3. Privaloma parodų įvertinimus atsiųsti nurodytu laikotarpiu, priešingu atveju rezultatai nebus įskaičiuoti:

Etapas

I

II

III

Atsiųsti iki

2018-06-15

2018-10-12

2018-12-31

Parodų įvertinimai

2018 01 01-2018 05 31 

2018 06 01-2018 09 30

2018 10 01-2018 12 31  

Rezultatų skelbimas

2018-07-01

2018-11-01

2019-01-15

 

KONKURSO BALŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

 1. Galutinis konkursinis balas skaičiuojamas sumuojant visus balus, gautus už parodų sertifikatus, nominacijas, WCF ringus, veislių šou ir t.t.(žiūr. kitose kortelėse).
 2. Veislynuose išveistoms katėms galioja visi balai kaip ir geriausių kačių rinkimuose.
 3. Veislynai įtraukiami į konkursą surinkę ne mažiau kaip 300 taškų, suaugusios katės įtraukiamos į konkursą surinkus ne mažiau kaip 100 taškų, kačiukai, kastratai įtraukiami į konkursą surinkus ne mažiau kaip 50 taškų.

KONKURSO NUGALĖTOJŲ SKELBIMAS

 1. Geriausios Asociacijos katės bus paskelbtos iki 2019 metų sausio 15 d.
 2. Konkurso nugalėtojais skelbiami daugiausiai taškų surinkę:
             a. 5 veislynai;
             b. 5 suaugusios katės (nuo 10 mėn. amžiaus);
             c. 5 suaugę katinai (nuo 10 mėn. amžiaus);
             d. 5 kačiukai (3 mėn. - 10 mėn. amžiaus, nekastruoti/nesterilizuoti)
             e. 5 katytės (3 mėn. - 10 mėn. amžiaus, nekastruoti/nesterilizuoti)
             f. 5 kastratai (nepriklausomai nuo amžiaus).
 
 1. Kilus įtarimui, jog konkursiniame bale įskaičiuoti ne visi įvertinimai, Asociacijos nariai privalo apie tai pranešti iki 2018-12-31 el. paštu konkursas@belamur.lt. Tokiu atveju atsakingas administracijos darbuotojas pateikia detalius duomenis ir skaičiavimus, kokie įvertinimai panaudoti skaičiavime ir/arba kokie nepanaudoti (su paaiškinimu, kodėl).
 2. Konkurso einamieji rezultatai, iki tarpinių, bei galutinių rezultatų paskelbimo, yra konfidencialūs (t.y. nariams nesuteikiama informacija, kurioj vietoj jų katės, kiek balų trūksta iki konkurentų ir pan.).
 3. Bet koks tyčinis bandymas manipuliuoti konkurso rezultatais ar Asociacijos vidaus taisyklių nesilaikymas, gali būti baudžiamas kačių ar veislynų pašalinimu iš konkurso.
 4. Šiose taisyklėse neaptartus klausimus bei ginčus dėl konkurso balų skaičiavimo sprendžia Asociacijos Taryba.

 

Balai už parodų sertifikatus:

 

Įvertinimas

Kategorija Balai
  CAC Suaugusios katės 2
  CACIB Suaugusios katės 5
  CAGCIB Suaugusios katės 7
  CACE Suaugusios katės 10
  CAGCE Suaugusios katės 15
  CACM Suaugusios katės 20
  PH Suaugusios katės 25
       
  CACP Kačiukai 2
  CACJ Kačiukai 2
       
  CAPP Kastratai 2
  CAPJ Kastratai 2
  CAP Kastratai 2
  CAPIB Kastratai 5
  CAGPIB Kastratai 7
  CAPE Kastratai 10
  CAGPE Kastratai 15
  CAPM Kastratai 20
  PH Kastratai 25
       
  EX1 Vados 2

 

Balai už geriausios parodos katės nominacijas:

  Įvertinimas   Balai    
    Suaugusios katės Kačiukai Kastratai Vados
  Nom BIS 30 15 10 10
  Best Opp. Sex (BOS) 40 30 20  
  BOB V arba Best in hair category 50 40 25  
  BOB IV 60      
  BOB III 80      
  BOB II 90      
  BOB I arba Best in Show 100 50 30 20

 

Balai už WCF ringus:

  Vieta WCF Ringas WCF Master Ringas WCF Double Master Ringas WCF Triple Master Ringas
  1 (Dalyvių sk. – 1)*2 (Dalyvių sk. – 1)*3 (Dalyvių sk. – 1)*4 (Dalyvių sk. – 1)*5
  2 (Dalyvių sk. – 2)*2 (Dalyvių sk. – 2)*3 (Dalyvių sk. – 2)*4 (Dalyvių sk. – 2)*5
  ...        
  10 (Dalyvių sk. – 10)*2 (Dalyvių sk. – 10)*3 (Dalyvių sk. – 10)*4 (Dalyvių sk. – 10)*5

 

Papildomi balai:

  Rezultatas Balai
  Dalyvavimas pasaulinėje parodoje 10
  Dalyvavimas Cat Olympia 20
  Titulo sertifikatas 10
  Laimėjimas veislių šou - geriausias savo amžiaus grupėje (Best Litter, Alter, Kitten, Junior, Adult) 10
  Laimėjimas veislių šou - geriausias veislėje (Best of Breed) 20
  Best General 30
  Best Supreme 50